Case study – IP BOX

Przedsiębiorca prowadzi działalność polegającą na tworzeniu oprogramowania. Powstanie oprogramowania jest wynikiem działalności badawczo-rozwojowej (B+R) – polega na stworzeniu nowych rozwiązań. Następnie oprogramowanie jest udostępniane klientom na zasadzie udzielenia licencji.

Przedsiębiorca zatrudnia 4 pracowników, którzy współtworzą oprogramowanie, koszt miesięczny ich wynagrodzeń wynosi 60 000 zł. Inne koszty związane bezpośrednio z działalnością B+R, takie jak koszty sprzętu komputerowego wynoszą 10 000 zł miesięcznie.

Miesięczny dochód z tytułu udzielenia licencji wynosi 50 000 zł. Miesięczne zaliczki firma płaci według stawki 19% tj. w kwocie 9 500 zł miesięcznie. W konsekwencji, w ciągu roku podatkowego firma odprowadza zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 114.000 zł.

Ze względu na charakter badawczo-rozwojowy prowadzonej działalności oraz uzyskiwanie dochodu z tytułu licencji na program komputerowy, przedsiębiorca ma możliwość zastosowania ulgi IP BOX. Ulgę stosuje wraz z dokonaniem rozliczenia rocznego podatku dochodowego.

W celu zweryfikowania, do jakiej części dochodów z licencji można zastosować stawkę 5% w pierwszej kolejności należy obliczyć współczynnik nexus. W przedstawionej sytuacji, firma ponosi jedynie koszty wskazane w lit. a wzoru, czyli koszty bezpośrednio związane z B+R w łącznej wartości 70 000 zł miesięcznie, czyli 840 000 zł rocznie. Współczynnik nexus obliczony według wzoru wynosi (840 000*1,3) / (840 000) = 1,3. W takiej sytuacji, przyjmuje się, że współczynnik jest równy 1, co oznacza, że do całego dochodu z licencji można zastosować stawkę 5%.

W konsekwencji, dokonując rozliczenia rocznego, przedsiębiorca obliczy podatek dochodowy według stawki 5% i kwota podatku wyniesie 30 000 zł. Różnica między uiszczonymi zaliczkami (114 000 zł) a podatkiem obliczonym z zastosowaniem ulgi (30 000 zł), tj. kwota 84 000 zł zostanie zwrócona na rachunek bankowy firmy.

Dzięki zastosowaniu ulgi IP BOX firma zapłaci o 84 000 zł podatku mniej.

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies.

Rozumiem