Projekty B+R

Stabilny wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki można uzyskać dzięki skutecznej współpracy nauki z biznesem czy stymulowaniu prac b+r bezpośrednio w przedsiębiorstwach. Jednym z efektywniejszych narzędzi osiągnięcia wskazanego celu jest dotacja na realizację projektów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach. Celem projektu badawczo-rozwojowego jest przeprowadzenie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

Projekty badawczo-rozwojowe – podstawowe informacje

Dotacje na projekty badawczo-rozwojowe mogą otrzymać wszystkie przedsiębiorstwa. W ramach projektu badawczo-rozwojowego można finansować koszty, które są niezbędne do przeprowadzenia prac, w tym m.in.

  • wynagrodzeń;
  • aparatury naukowo-badawczej i wartości niematerialnych i prawnych;
  • materiałów niezbędnych do realizacji badań;
  • elementów służących do budowy prototypu i na stałe zainstalowanych w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej.

W projekcie badawczo-rozwojowym przewidziana jest możliwość sfinansowania kosztów pośrednich. Koszty pośrednie to koszty związane z realizacją projektu, które nie dotyczą prac merytorycznych m.in. w zakresie obsługi prawno–księgowej czy zarządzania.

Poziom dofinansowania w projektach badawczo-rozwojowych jest wyższy niż w przypadku projektów inwestycyjnych i wynosi:

  • od 50 do 70% dla badań przemysłowych;
  • od 25 do 45% dla prac rozwojowych.

Dodatkowo przedsiębiorstwa poprzez wykazanie skutecznej współpracy lub zobowiązanie do szerokiego rozpowszechnienia wyników mogą zwiększyć intensywność pomocy publicznej o 15 punktów procentów (ale łącznie nie więcej niż 80%). W takiej sytuacji poziom dofinansowania będzie wynosił:

  • od 65 do 80% dla badań przemysłowych;
  • od 40 do 60% dla prac rozwojowych.

Oferta go BIG w zakresie przygotowania projektu badawczo-rozwojowego obejmuje:

Analizę i optymalizację

przedsięwzięcia pod kątem wykorzystania dostępnych źródeł finansowania ze środków unijnych oraz krajowych.

Współpracę z podmiotami trzecimi

zaangażowanymi prace nad projektem m.in. jednostka naukowa czy instytucje finansujące.

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej

  • opracowanie wniosku o dofinansowanie zgodnie z obowiązującym prawodawstwem krajowym i wspólnotowym;
  • przygotowanie biznes planu lub studium wykonalności, zgodnie z wymogami organu właściwego, włącznie z przygotowywaniem analiz finansowych (jeśli dotyczy).

Aktywne wsparcie

na etapie oceny i rozliczenia projektu.

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies.

Rozumiem