3,5 mld PLN wsparcia w ramach Funduszowego Pakietu Antykryzysowego

Komisja Europejska zaakceptowała rozporządzenie, które umożliwi udzielanie pomocy z funduszy UE w formie pożyczek, poręczeń i gwarancji na specjalnych, bardzo korzystnych, antykryzysowych warunkach. Beneficjenci wsparcia uzyskają dostęp do 3,5 miliarda złotych.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 o wsparcie mogą ubiegać się:

  1. mikroprzedsiębiorstwa,
  2. małe i średnie przedsiębiorstwa,
  3. duże przedsiębiorcom na cele inwestycyjne lub obrotowe,

które dniu jej udzielenia nie znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub nie znajdowali się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r., ale którzy później znaleźli się w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia pandemii COVID-19.

Udzielana pomoc może być przeznaczona na cele inwestycyjne lub obrotowe, nakierowane na łagodzenie skutków wystąpienia pandemii COVID-19.

Kwota główna wsparcia stanowi:

  • dwukrotność rocznej kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę, włącznie z kosztami świadczeń pracowniczych oraz kosztami personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale formalnie otrzymujących wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane. W przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznej kwoty wynagrodzeń szacowanej na okres pierwszych dwóch lat działalności; albo
  • 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r.; albo
  • jeżeli istnieje odpowiednie uzasadnienie i w oparciu o oświadczenie przedsiębiorcy o zapotrzebowaniu na płynność, kwota pożyczki może zostać zwiększona w celu pokrycia zapotrzebowania na płynność od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy oraz przez najbliższe 12 miesięcy w przypadku dużego przedsiębiorcy.

Pożyczka udzielana jest na okres maksymalnie 6 lat. Analogiczny okres dotyczy poręczenia lub gwarancji.

Instrumenty finansowe wskazane w rozporządzeniu posiadają preferencyjne oprocentowanie lub opłatę prowizyjną:

pożyczka – oprocentowanie równe stopie bazowej ustalonej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej powiększonej o co najmniej:opłata prowizyjna od udzielonego poręczenia lub gwarancji wynosi co najmniej:
w przypadku pożyczki z terminem zapadalności wynoszącym rok:
25 punktów bazowych – w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy,
50 punktów bazowych – w przypadku dużego przedsiębiorcy;
w przypadku pożyczki lub kredytu z terminem zapadalności wynoszącym rok:
25 punktów bazowych – w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy,
50 punktów bazowych – w przypadku dużego przedsiębiorcy;
w przypadku pożyczki z terminem zapadalności wynoszącym 2-3 lata:
50 punktów bazowych – w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy,
100 punktów bazowych – w przypadku dużego przedsiębiorcy;
w przypadku pożyczki lub kredytu z terminem zapadalności wynoszącym 2-3 lata:
50 punktów bazowych – w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy,
100 punktów bazowych – w przypadku dużego przedsiębiorcy;
w przypadku pożyczki z terminem zapadalności wynoszącym 4-6 lat:
100 punktów bazowych – w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy,
200 punktów bazowych – w przypadku dużego przedsiębiorcy.
w przypadku pożyczki lub kredytu z terminem zapadalności wynoszącym 4-6 lat:
100 punktów bazowych – w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy,
200 punktów bazowych – w przypadku dużego przedsiębiorcy.

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies.

Rozumiem