Projekty inwestycyjne

Dofinansowanie na realizację projektów inwestycyjnych jest skierowane na wspieranie przedsiębiorstw z sektora MŚP.

W ramach projektów inwestycyjnych można sfinansować wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej, która wpłynie pozytywnie na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa. Dotacje na projekty inwestycyjne są udzielane w Polsce przede wszystkim w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej. Każdorazowo warunkiem otrzymania wsparcia jest spełnienie efektu zachęty co w praktyce oznacza, że przedsiębiorstwo nie może zaciągnąć wiążących zobowiązań związanych z realizacją projektu wcześniej niż następnego dnia po dniu złożenia dokumentacji aplikacyjnej.

Projekty inwestycyjne – podstawowe informacje

Co do zasady, dotacje na projekty inwestycyjne skierowane są do przedsiębiorstw z sektora MŚP.

W ramach projektów inwestycyjnych można sfinansować zakup nowych i używanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W przypadku niektórych konkursów istnieje również możliwość zakupu nieruchomości lub sfinansowania kosztów budowy.

Poziom dofinansowania zależy od miejsca realizacji projektu oraz statusu przedsiębiorstwa i jest zgodny z mapą pomocy regionalnej. Mapa pomocy regionalnej określa podstawowy poziom wsparcia czyli dla dużych przedsiębiorstw, który zwiększa się odpowiednio o:

  • 10 punktów procentowych w przypadku inwestycji dokonywanych przez średnie przedsiębiorstwa;
  • 20 punktów procentowych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw.

Oferta go BIG w zakresie przygotowania projektu inwestycyjnego obejmuje:

Analizę i optymalizację

przedsięwzięcia pod kątem wykorzystania źródeł finansowania ze środków UE oraz krajowych.

Współpracę z podmiotami trzecimi

zaangażowanymi prace nad projektem m.in. jednostka naukowa czy instytucje finansujące, także w zakresie przygotowania opinii o innowacyjności

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej

  • opracowanie wniosku o dofinansowanie zgodnie z obowiązującym prawodawstwem krajowym i wspólnotowym;
  • przygotowanie biznes planu lub studium wykonalności, zgodnie z wymogami organu właściwego, włącznie z przygotowywaniem analiz finansowych (jeśli dotyczy).

Aktywne wsparcie

na etapie oceny projektu

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies.

Rozumiem