Czym są Białe Certyfikaty?

Unia Europejska promuje poprawę efektywności energetycznej zgodnie z zasadą „najtańsza, najczystsza i najbezpieczniejsza jest energia, której się w ogóle nie zużywa”. Jednym z instrumentów wsparcia poprawy efektywności energetycznej jest system świadectw efektywności energetycznej, czyli białych certyfikatów.

Białe certyfikaty są prawami majątkowymi, które wydaje Urząd Regulacji Energetyki (URE). Białe certyfikaty można spieniężyć na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) lub w transakcji dwustronnej (rejestrowanej na TGE).

Białe certyfikaty uzyskuje się dzięki realizacji przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną. Jeden biały certyfikat odpowiada oszczędności 1 tony oleju ekwiwalentnego (TOE) energii, a przedstawiając to prościej:

1 biały certyfikat = 1 TOE = 11,63 MWh energii elektrycznej = 41,868 GJ ciepła lub gazu

Jak można otrzymać Białe Certyfikaty?

Lista kwalifikowanych przedsięwzięć

Obwieszczenie Ministra Energii z 22 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej wskazuje, że białe certyfikaty można otrzymać za m.in.

 • modernizacja i wymiana izolacji termicznej (np. izolacja rurociągów, zbiorników, kotłów, kanałów spalin, turbin, wymienników ciepła, etc.);
 • termomodernizacja budynków (np. ocieplenie ścian, stropodachów lub dachów; wymiana okien, modernizacja instalacji c.o. lub c.w.u., montaż wentylacji z rekuperacją tj. odzyskiem ciepła);
 • modernizacja oświetlenia wewnętrznego lub zewnętrznego (np. wymiana źródeł światła na energooszczędne, wymiana opraw, montaż czujników ruchu etc.);
 • modernizacja lokalnych kotłowni lub zastąpienie niskoefektywnych źródeł ciepła opalanych węglem/gazem źródłami charakteryzującymi się wyższą sprawnością;
 • montaż lub modernizacja instalacji odzysku energii w procesach przemysłowych, w tym układów odzysku ciepła z urządzeń i procesów przemysłowych oraz wykorzystanie go do celów użytkowych lub w procesie technologicznym;
 • wymiana lub modernizacja urządzeń i instalacji (np. maszyn technologicznych, pieców, kotłów, palników, wentylatorów, pomp, sprężarek, silników elektrycznych, instalacja falowników przy napędach etc.);
 • optymalizacja ciągów transportowych mediów (ciepło, woda, gaz ziemny, sprężone powietrze, powietrze wentylacyjne) oraz ciągów transportowych linii produkcyjnych, wymiana układów chłodniczych i klimatyzacyjnych (np. stosowanie „freecoolingu”);
 • ograniczenie strat związanych z poborem energii biernej (np. poprzez montaż baterii do kompensacji mocy biernej) lub wymiana transformatorów na jednostki sprawniejsze;
 • wymiana lub modernizacja grupowych i indywidualnych węzłów cieplnych z zastosowaniem urządzeń i technologii o wyższej efektywności energetycznej (izolacje, napędy, wymienniki) lub modernizacja systemów automatyki i monitoringu ich pracy;
 • inne modernizacje, które powodują oszczędność energii elektrycznej lub ciepła lub paliwa.

Jakie są warunki otrzymania białych certyfikatów?

 • wsparcie może otrzymać każdy podmiot;
 • dotyczy jednak tylko przedsięwzięć planowanych;
 • minimalna wartość oszczędności energii to 10 TOE rocznie;
 • wsparcie nie dotyczy przedsięwzięć, którym przyznano wcześniej premię termomodernizacyjną.

7 kroków do Białych Certyfikatów:

01

Analiza i optymalizacja

przedsięwzięcia pod kątem określenia i maksymalizacji oszczędności i poprawy efektywności energetycznej.

02

Wykonanie audytu

efektywności energetycznej, który określa wartość oszczędności wyrażoną w energii finalnej i pierwotnej.

03

Złożenie wniosku

o wydanie świadectwa efektywności energetycznej wraz z wymaganymi załącznikami.

04

Realizacja/wydanie

realizacja przedsięwzięcia przez klienta i wydanie świadectwa efektywności energetycznej przez URE.

05

Wykonanie powykonawczego

audytu efektywności energetycznej jest obowiązkowe w przypadku przedsięwzięć, w których oszczędności wynoszą więcej niż 100 toe oraz w przypadku zmiany zakresu przedsięwzięcia.

06

Złożenie zawiadomienia

do URE o zakończeniu realizacji przedsięwzięcia wraz z wymaganymi załącznikami.

07
Zapisanie białych certyfikatów

na koncie domu maklerskiego co otwiera możliwość do sprzedaży podczas wtorkowej lub czwartkowej sesji na TGE.

Oferta go BIG w zakresie Białych Certyfikatów obejmuje:

Pozyskanie białych certyfikatów wymaga przygotowania audytu efektywności energetycznej oraz przygotowania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi oraz procedurami i praktyką Urzędu Regulacji Energetyki. Dlatego nasza oferta jest kompleksowa i obejmuje:

Weryfikację

spełnienia przez przedsięwzięcia warunków wystąpienia o wydanie świadectw efektywności energetycznej.

Wykonanie audytu efektywności

energetycznej, przed i po realizacji inwestycji, zgodnie z wymogami właściwej Ustawy i Rozporządzenia.

Reprezentowanie przed URE i TGE

– jeśli dotyczy

Przygotowanie i złożenie wniosku

o wydanie świadectwa efektywności energetycznej wraz z załącznikami.

Złożenie zawiadomienia

o zakończeniu realizacji przedsięwzięcia wraz z załącznikami.

Pomoc w sprzedaży

białych certyfikatów, w tym w trybie pozasesyjnym.

W przypadku gdy powyższa informacja spotka się z Państwa zainteresowaniem, pozostajemy do dyspozycji w celu omówienia dalszych szczegółów współpracy.

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies.

Rozumiem