Projekty środowiskowe

Odpowiedzią na rosnące wyzwania związane ze zmianami klimatu jest rozwój zielonej gospodarki (green economy) i zielony wzrost (green growth). Jest to podstawa Europejskiego Zielonego Ładu (The European Green Deal), który wyznacza cele Unii Europejskiej do 2050 r., dlatego fundusze w ramach kolejnych perspektyw finansowych oraz dodatkowych mechanizmów wsparcia jak Europejski Fundusz Odbudowy (European Reconstruction Fund) będą skierowane w szczególności na poprawę efektywności energetycznej czy wdrożenie nowych technologii przyjaznych dla środowiska.

Projekty środowiskowe - podstawowe informacje

Wsparcie na realizację projektów środowiskowych mogą otrzymać wszystkie przedsiębiorstwa. Decydujące jest uzyskanie odpowiedniego efektu ekologicznego.

Efekt ekologiczny to różnica między emisją zanieczyszczeń przed i po zrealizowaniu projektu. W przypadku poprawy efektywności energetycznej o wartości efektu ekologicznego decyduje oszczędność energii pierwotnej i zmniejszenie emisji CO2.

W przypadku projektów środowiskowych mamy do czynienia z m.in.:
– pomocą inwestycyjną na środki wspierające efektywność energetyczną,
– pomocą inwestycyjną na projekty wspierające efektywność energetyczną w budynkach,
– pomocą na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji,
– pomocą inwestycyjną na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych,
– pomocą inwestycyjną na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodnicze, czy
– pomocą inwestycyjną na recykling i ponowne wykorzystanie odpadów.

W przypadku pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną poziom dofinansowania nie przekracza 30%.

Intensywność pomocy zwiększa się o:

  • 10 punktów procentowych w przypadku projektów realizowanych przez średnie przedsiębiorstwa;
  • 20 punktów procentowych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw.
Analizę i optymalizację

przedsięwzięcia pod kątem wykorzystania źródeł finansowania ze środków UE oraz krajowych.

Obliczenie efektu ekologicznego

którego wartość stanowi podstawę do wystąpienia o wsparcie.

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej
  • opracowanie wniosku o dofinansowanie zgodnie z obowiązującym prawodawstwem krajowym i wspólnotowym;
  • przygotowanie biznes planu lub studium wykonalności, zgodnie z wymogami organu właściwego, włącznie z przygotowywaniem analiz finansowych lub audytu efektywności energetycznej (jeśli dotyczy).
Aktywne wsparcie

na etapie oceny i rozliczenia projektu.

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies.

Rozumiem