Ulga B + R - dodatkowe odliczenie wydatków poniesionych na działalność badawczo rozwojową

Każdy przedsiębiorca (niezależnie od jego wielkości) działający w dowolnej branży prowadząc działania badawczo-rozwojowe i ponosząc koszty takich prac, posiada obecnie możliwość skorzystania z ulgi pozwalającej na dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na działalność badawczo – rozwojową. Wysokość dodatkowych odpisów dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw wynosi nawet 100% kosztów działalności badawczo-rozwojowej, natomiast spółki o statusie Centrum Badawczo-Rozwojowego mogą liczyć nawet na 150% odliczenia.

Jak działa ulga na działalność badawczo-rozwojową

Warunkiem skorzystania z tej możliwości jest:

 • prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej (B+R) i ponoszenie kosztów z tym związanych,
 • identyfikacja kosztów kwalifikowanych do rozliczenia w ramach ulgi B+R,
 • wyodrębnienie kosztów kwalifikowanych w ewidencji.

Co istotne, prace te mogą być prowadzone zarówno na potrzeby własne, jak i na zlecenie klienta lub grupy kapitałowej. Nie ma także znaczenia, czy rozwój dotyczy produktów oferowanych na zewnątrz, czy też wewnętrznych procesów firmy.

Za działalność B + R uważa się działalność twórczą, obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny, podejmowaną w celu zdobywania nowej wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań, za co w największej ilości przypadków uważa się:

 • opracowywanie nowych produktów, usług lub procesów,
 • prace nad ulepszeniami istniejących produktów, usług lub procesów,
 • tworzenie nowych funkcjonalności do istniejących produktów,
 • opracowywaniem nowych zastosowań dla istniejących produktów.

Koszty kwalifikowane – dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania dotyczy następujących kosztów związanych z działalnością B+R:

 • wynagrodzenia z narzutami pracodawcy (także wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło),
 • nabycie materiałów i surowców,
 • nabycie drobnego sprzętu,
 • niektóre usługi doradcze, ekspertyzy, opinie,
 • koszty korzystania z aparatury,
 • koszty uzyskania patentu,
 • amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Oferta go BIG w zakresie ulgi na działalność B+R obejmuje:

Identyfikacja i kwalifikacja

poniesionych kosztów na prowadzenie działalności B+R, które mogą zostać odliczone od podstawy opodatkowania (koszty osobowe, materiały i surowce, ekspertyzy i opinie, sprzęt specjalistyczny, amortyzacja środków trwałych, koszty uzyskania praw ochronnych) obejmująca analizę kont, polityki podatkowej i rachunkowej oraz dokumentacji.

Opracowanie Raportu

który przedstawi zasady korzystania z ulgi i który zostanie przedstawiony organowi skarbowemu w czasie kontroli, raport będzie zawierał:

 1. opis stanu obecnego,
 2. wnioski/ocenę stanu obecnego, obejmujące w szczególności kwalifikacje danego kosztu jako podstawy do skorzystania z ulgi,
 3. rekomendacje zakresu koniecznych zmian i wymaganego uzupełnienia, w szczególności w zakresie wewnętrznej dokumentacji (umów, kart projektowych, ewidencji czasu pracy),
 4. określenie ewentualnych obszarów wymagających zabezpieczenia w formie wniosku o interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego.

Interpretacja podatkowa

Wsparcie w uzyskaniu indywidualnej interpretacji prawa podatkowego:

 1. sporządzenie oraz złożenie wniosku do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej,
 2. reprezentowanie Spółki w czasie trwania postępowania interpretacyjnego,
 3. przygotowania komentarzy do stanowisk zajętych przez KIS.

Asysta w rozliczeniu ulgi B+R

kalkulacja ulgi wraz z omówieniem i wsparciem w przygotowaniu załączników CIT-BR oraz w ramach czynności sprawdzających.

W przypadku gdy powyższa informacja spotka się z Państwa zainteresowaniem, pozostajemy do dyspozycji w celu omówienia dalszych szczegółów współpracy.

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies.

Rozumiem