Obliczenie śladu węglowego

Ślad węglowy (ang. carbon footprint) to suma emisji gazów cieplarnianych spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio działalnością danego przedsiębiorstwa. Jest wyrażony w ekwiwalencie dwutlenku węgla (CO2e) i corocznie obliczany dla trzech podstawowych zakresów.

Zakres usług go BIG obejmuje:

 • wsparcie w zbieraniu danych koniecznych do obliczenia śladu węglowego,
 • określenie wskaźników emisyjności,
 • obliczenie wolumenu emisji przedsiębiorstwa lub śladu węglowego produktu (a oparciu o m.in. bazy GaBi i Ecoinvent),
 • określenie scenariuszy i ścieżek emisji do 2030 r. i do 2050 r.,
 • propozycje działań offsetowych,
 • opracowanie Strategii Neutralności Klimatycznej wraz z wyznaczeniem kluczowych wskaźników efektywności i kamieni milowych oraz ich bieżącą kontrolą,
 • wsparcie w raportowaniu niefinansowym ESG,
 • coroczna aktualizacja przyjętych Strategii i przeliczenie śladu węglowego.

Wykaz emisji gazów obejmuje gazy, które powodują efekt cieplarniany i które zostały wskazane w Protokole z Kioto tj. dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4), podtlenek azotu (inna nazwa to tlenek diazotu, N2O), wodorofluorowęglowodory (HFCs), perfluorowęglowodory (PFCs), heksafluorek siarki (SF6) i trójfluorek azotu (NF3).

Fluorowane gazy cieplarniane tj. HFCs, PFCs, SF6 i NF3 to substancje chemiczne, które zawierają fluor oraz odznaczające się wysokim współczynnikiem ocieplenia globalnego (ang. Global Warming Potential, w skrócie GWP). To jednocześnie gazy, które nie występują naturalnie, ale są wytwarzane przez człowieka i są stosowane m.in. jako: czynniki chłodnicze w chłodnictwie oraz klimatyzacji, czynniki spieniające do produkcji pianek i wyrobów zawierających pianki, środki gaśnicze w ochronie przeciwpożarowej, rozpuszczalniki do czyszczenia metalowych części oraz elementów układów elektronicznych, gazy izolujące w rozdzielnicach wysokiego napięcia w elektroenergetyce oraz gazy pędne do produkcji aerozoli.

Pełen zakres usług

Nasze przedsiębiorstwa ofertuje obliczenie śladu węglowego przedsiębiorstwa lub produktu w Zakresie 1, 2 i 3.

Zakres 1: Bezpośrednie emisje z posiadanych lub kontrolowanych źródeł

Zakres 1 obejmuje wszystkie celowe lub przypadkowe emisje powstałe na terenie zakładu, w źródłach stacjonarnych lub mobilnych, posiadanych lub kontrolowanych przez audytowane przedsiębiorstwo. Dotyczy to w szczególności wytwarzania energii elektrycznej, ciepła czy pary technologicznej lub wewnątrzzakładowego transportu materiałów, produktów, odpadów czy pracowników.

Zakres 2: Pośrednie energetyczne emisje

Zakres 2 obejmuje emisje powstałe w wyniku zużycia zakupionej lub dostarczonej z zewnątrz energii. Dotyczy to w szczególności energii elektrycznej, ciepła, pary technologicznej czy chłodu.

Zakres 3: Inne pośrednie emisje

Zakres 3 obejmuje wszystkie pozostałe emisje, które powstały w całym łańcuchu dostaw. Dotyczy to w szczególności transportu surowców, półproduktów i produktów, podróży służbowych, zagospodarowania odpadów, a także użytkowania produktów przez odbiorców końcowych.

Metodyka obliczeń

Metodyka obliczeń śladu węglowego przedsiębiorstwa i produktu przez go BIG opiera się o GHG Protocol.

GHG Protocol to rodzina powiązanych ze sobą i spójnych standardów liczenia i narzędzi kalkulacji gazów cieplarnianych stanowiących podstawę do zewnętrznego raportowania informacji o emisji CO2e.

GHG Protocol obejmuje rozliczenie i raportowanie wszystkich gazów cieplarnianych ujętych w Protokole z Kioto co umożliwia wiarygodne obliczenie emisji niezależnie od miejsca jej występowania. Poszczególne standardy i narzędzia bazują na wiedzy i doświadczeniu kilkuset ekspertów i są stale udoskonalane. GHG Protocol jest podstawą do raportowania dla Komisji Europejskiej czy Grupy Zadaniowej ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem (ang. Task Force On Climate-Related Financial Disclosures, TCFD). Jest również

Poniżej wymieniono najważniejsze, które są wykorzystywane do obliczenia śladu węglowego przedsiębiorstwa lub produktu:

 • Scope 2 Guidance
 • A Corporate Accounting and Reporting Standard. Revised Edition
 • GHG Protocol guidance on uncertainty assesment in GHG inventories and calculating statistical parameter uncertainty
 • Project Protocol
 • Global Warming Potential Values
 • Calculation Tools
 • Estimating and Reporting Avoided Emissions

Najnowsze wpisy

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies.

Rozumiem