Doradztwo z zakresie OZE

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 14 sierpnia 2019 r. objęła przedsiębiorstwa prosumenckim systemem opustów. Oznacza to, że w przypadku instalacji OZE o mocy nominalnej do 50 kW (tzw. mikroinstalacji) możliwe jest bezgotówkowe rozliczenie energii elektrycznej wyprodukowanej z własnej instalacji i pobranej z sieci elektroenergetycznej.

Rozliczenie ilości energii odbywa się w okresie rocznym. Dla instalacji o mocy nominalnej do 10 kW za każdą 1 kWh oddaną do sieci prosument może odebrać 0,8 kWh. W przypadku instalacji większych od 10 kW ale mniejszych od 50 kW za każdą 1 kWh oddaną do sieci prosument może odebrać 0,7 kWh. W praktyce oznacza to, że dla prosumenta sieć elektrenergetyczna stanowi bezpłatny magazyn energii o sprawności 80% lub 70%.

Warunkiem jest posiadanie kompleksowej umowy na świadczenie usług dystrybucyjnych i sprzedaży energii elektrycznej. Objęcie przedsiębiorstw systemem opustów skraca okres zwrotu inwestycji, ponieważ pozwala skorzystać z energii elektrycznej, która została wyprodukowana poza godzinami pracy i nie została od razu zużyta na potrzeby własne w ramach autokonsumpcji.

Oferta go BIG w zakresie doradztwa w zakresie OZE obejmuje:
Weryfikacja kosztu

energii elektrycznej wraz z prognozą do 2030 r. z uwzględnieniem opłat dystrybucyjnych naliczanych od ilości zużytej energii elektrycznej, czyli opłaty zmiennej, jakościowej, kogeneracyjnej, OZE czy mocowej.

Sprawdzenie prawnych możliwości

budowy instalacji OZE na podstawie aktualnego stanu prawnego.

Weryfikacja produktywności

instalacji OZE dla wybranej lokalizacji w oparciu o wiarygodne dane instalacji referencyjnych.

Dobór optymalnej mocy

na podstawie prognozowanej produktywności i własnego zużycia (mapowanie).

Doradztwo

w zakresie wyboru rozwiązania technicznego.

Najnowsze wpisy

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies.

Rozumiem