Pozyskiwanie dotacji unijnych i krajowych

Świadczymy usługi związane z pozyskaniem i rozliczeniem dofinansowania inwestycji oraz projektów B+R ze środków unijnych i krajowych.

Nasz zespół pozyskał 307 mln PLN dotacji na projekty polskich przedsiębiorstw. Wychodzimy naprzeciw przedsiębiorcom, którzy oczekują kompleksowej usługi w zakresie współokreślania koncepcji projektu od strony merytorycznej, finansowej oraz prawnej. Nasz zespół posiada kompetencje i wiedzę, które pozwalają na wsparcie i realizację wymagających projektów przy optymalizacji poziomu dofinansowania i zachowaniu bezpieczeństwa prawnego.

Baza sprawdzonych partnerów naukowych i biznesowych pozwala na zaproponowanie wsparcia w zakresie realizacji prac B+R czy wykonania i dostarczenia maszyn i urządzeń. Wspieramy przedsiębiorstwa w pozyskaniu dotacji na prowadzenie prac B+R, wdrażanie nowych produktów, usług i technologii, rozbudowę zakładów przemysłowych oraz ekoinwestycje.

Nasze wynagrodzenie jest skoncentrowane na sukcesie i jest wypłacane proporcjonalnie do transz dotacji wpływających na konto klienta.

Oferta go BIG w zakresie dotacji obejmuje:

Analizę i optymalizację

przedsięwzięcia pod kątem wykorzystania dostępnych źródeł finansowania ze środków unijnych oraz krajowych.

Długookresową strategię

wykorzystania dofinansowania ze środków unijnych oraz krajowych.

Wskazanie partnerów

niezbędnych do przygotowania dokumentacji aplikacyjnej jak rzecznicy praw patentowych czy jednostki naukowe, w tym w zakresie przygotowania opinii o innowacyjności.

Przygotowanie dokumentacji

aplikacyjnej to opracowanie wniosku o dofinansowanie zgodnie z obowiązującym prawodawstwem krajowym i wspólnotowym, wraz z wymaganymi załącznikami (m.in. biznes plan, studium wykonalności, analizy finansowe, audyt efektywności energetycznej).

Rozliczanie projektów

obejmuje m.in. nadzór nad wyborem ofert, weryfikacje lub przygotowanie wniosków o płatność, przygotowanie do kontroli, sporządzanie wniosków o aneks do umowy o dofinansowanie.

Audyt projektu

wskazany jest na każdym etapie realizacji projektu i pozwala wskazać nieprawidłowości w zakresie rozliczania projektu.

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies.

Rozumiem