Rozliczanie projektów unijnych i krajowych

Prawidłowe rozliczanie projektu współfinansowanego ze środków unijnych czy krajowych jest kluczowe dla rzeczywistego wykorzystania przyznanej dotacji. Proces rozliczania projektu obejmuje zadania związane z prawidłowym przeprowadzeniem procedur zakupowych czy właściwym przypisaniem kosztów. Rozliczanie projektu, który otrzymał pomoc publiczną jest zadaniem czasochłonnym i odpowiedzialnym.

Zgodnie z taryfikatorem korekt finansowych kontrolujący za błędy w rozliczeniu mogą odebrać całe dofinansowanie wraz z odsetkami. Szczególną wagę kontrole przykładają do wyboru ofert, gdzie nawet najdrobniejsze uchybienie może skutkować uznaniem wydatku za niekwalifikowany a co za tym idzie utratą dofinansowania. Kontrolę projektów może przeprowadzić również Urząd Kontroli Skarbowej czy Najwyższa Izba Kontroli.

Rozliczanie projektu – działania w stanie wyższej uważności

Pierwszym krokiem do skutecznego rozliczenia projektu jest wybór Doradcy, który sprawnie poprowadzi firmę przez gąszcz wytycznych i interpretacji. Wytyczne i rozporządzenia często są zmieniane i aktualizowane, przez co na bieżąco należy śledzić obecną sytuację i wszelkie kwestie dotyczące dofinansowań. Konieczna jest spora wiedza na temat zapisów prawnych.

Realizacja projektu unijnego, to nie tylko składanie wniosków o płatność, ale także dynamiczne reagowanie na zmiany zachodzące w projekcie, m.in. w terminach czy budżecie projektu. Od strony merytorycznej należy właściwie przygotować raporty okresowe czy informację końcową, która umożliwi ekspertom pozytywną ocenę osiągniętych rezultatów.

Oferta go BIG w zakresie rozliczania projektu obejmuje:

Nadzór i koordynację

nad wypełnianiem zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie.

Weryfikację dokumentacji

przekładanej w ramach sprawozdawczości projektu, w tym weryfikację/przygotowywanie wniosków o płatności, okresowych sprawozdań oraz innych pism i raportów składanych do właściwych instytucji.

Przygotowywanie wymaganych

dokumentów dla potrzeb kontroli projektu.

Wsparcie

w trakcie kontroli oraz przy wypełnianiu zaleceń pokontrolnych.

Sporządzanie wniosków o aneks

w związku z planowanymi do wprowadzenia zmianami w projekcie (w tym głównie aktualizacja harmonogramu i budżetu, przygotowywanie argumentacji, pozyskiwanie opinii i interpretacji, spotkania z przedstawicielami właściwych instytucji publicznych).

Udzielanie rekomendacji

w kwestii zapytań związanych z realizacją projektu, wynikających z podpisanej umowy na dofinansowanie.

Bieżące wsparcie

„day to day” w zakresie rozliczania projektu udzielane członkom Konsorcjum zaangażowanym w realizację projektu.

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies.

Rozumiem