Ulga IP BOX – korzyści dla przedsiębiorców

Spółki tworzące IP mogą obniżyć swój podatek dochodowy do 5%. IP to prawnie chroniona własność intelektualna w postaci m.in. opatentowanych wynalazków, wzorów użytkowych oraz przemysłowych, a także wszelkich praw do produktów leczniczych oraz praw do programów komputerowych. Przepisy przewidują możliwość zastosowania preferencyjnej stawki podatku dochodowego w wysokości 5% dla dochodów uzyskanych ze skomercjalizowanego IP. Komercjalizacja IP to uzyskiwanie dochodów w postaci m.in. opłat licencyjnych.

Jak działa ulga IP BOX

Kwalifikowane IP to wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo–rozwojowej następujące prawa własności intelektualnej:

 • prawo do wynalazku (patent),
 • dodatkowe prawo ochronne na wynalazek,
 • prawo ochronne na wzór użytkowy,
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub środek ochrony roślin,
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu,
 • prawo z rejestracji nowych odmian roślin i ras zwierząt,
 • prawo do programu komputerowego.

Dochodem z kwalifikowanego IP jest dochód z działalności gospodarczej w zakresie, w jakim został osiągnięty:

 • z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego IP,
 • ze sprzedaży kwalifikowanego IP,
 • z kwalifikowanego IP uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi,
 • z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego IP, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Oferta go BIG w zakresie IP BOX obejmuje:

Analizę projektów

pod kątem ich kwalifikacji jako dochodu z prawa własności intelektualnej oraz identyfikacja dochodów i kosztów związanych z kwalifikowanym IP, która obejmuje analizę kont, polityki podatkowej i rachunkowej oraz dokumentacji.

Opracowanie Raportu

który przedstawi zasady korzystania z ulgi i który zostanie przedstawiony organowi skarbowemu w czasie kontroli, raport będzie zawierał:

 • opis stanu obecnego,
 • wnioski/ocenę stanu obecnego, obejmujące w szczególności kwalifikacje danego kosztu jako podstawy do skorzystania z ulgi,
 • rekomendacje odnośnie zakresu koniecznych zmian i wymaganego uzupełnienia, w szczególności w zakresie wewnętrznej dokumentacji,
 • określenie ewentualnych obszarów wymagających zabezpieczenia w formie wniosku o interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego.

Przygotowanie wniosków

o wydanie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego w zakresie możliwości i/lub zakresu skorzystania z IP BOX:

 • reprezentowanie Spółki w czasie trwania postępowania interpretacyjnego,
 • przygotowania komentarzy do stanowisk zajętych przez Krajową Informację Skarbową.

Wsparcie w zakresie

 • przygotowania wewnętrznej dokumentacji niezbędnej do skorzystania z ulgi IP BOX oraz rozwiązań ewidencyjnych wymaganych przepisami prawa podatkowego,
 • rozliczenia ulgi IP BOX oraz w ramach czynności sprawdzających.

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies.

Rozumiem