Finansowanie w formule ESCO

Oferujemy możliwość finansowania przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej w formule ESCO w korzystnym dla klienta wariancie zawieranego kontraktu. Zawarcie umowy poprzedzone jest szczegółową analizą ekonomiczną planowanej inwestycji wraz z uwzględnieniem stosownych założeń techniczno-energetycznych. Kolejnym etapem jest zaplanowanie montażu finansowego i uzgodnienia z Klientem źródeł finansowania. Określenie spodziewanych efektów i udzielenie gwarancji ich uzyskania związane jest wprost z przejęciem przez nas pełnego ryzyka. Podział uzyskiwanych oszczędności i tym samym spłata inwestycji uzależniona jest od harmonogramu i zakresu odpowiedzialności (eksploatacji, utrzymanie, konserwacja, serwis). Oferta kierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorstw zainteresowanych gwarancją uzyskania efektu energetycznego przy jednoczesnym braku możliwości technicznych i finansowych do samodzielnej realizacji inwestycji.

Istotne korzyści współpracy z go BIG w formule ESCO

Korzyścią współpracy z nami jest sytuacja, w której klient już od pierwszych miesięcy po realizacji inwestycji partycypuje w generowanych oszczędnościach bez angażowania środków pieniężnych (w opcji pełnego finansowania inwestycji po naszej stronie). Z uwagi na nasze bogate doświadczenie i przejęcie na siebie ryzyka technicznego inwestycji, klient maksymalizuje oszczędności w sytuacji uzależnienia naszego wynagrodzenia od uzyskiwanych efektów energetycznych.

Możliwości i warianty realizacji inwestycji w formule ESCO

W praktyce upowszechniły się dwa modele umów realizowanych w formule ESCO, mowa o kontraktach w modelu EPC (Energy Performance Contracting) oraz EDC (Energy Delivery Contracting).

Model EPC to umowa pomiędzy firmą ESCO i klientem o podziale korzyści z generowanej oszczędności energii będącej efektem wdrożenia środków poprawy efektywności energetycznej, to także podział wszelkich ryzyk. Tempo spłaty inwestycji ustalone jest w oparciu o przyjęty w umowie harmonogram i wprost związane jest z osiąganym poziomem poprawy efektywności energetycznej. Istnieje kilka odmian zawieranych umów, ich warianty zależne są głównie od uzgodnienia podziału ryzyk i źródeł finansowania inwestycji. Firma ESCO może oferować finansowanie, udzielając klientowi niezbędnej gwarancji uzyskania spodziewanego poziomu oszczędności (niemal całkowite ryzyko inwestycji leży po stronie firmy ESCO).

Inny wariant to taki, gdzie Klient odpowiada za finansowanie, a firma ESCO daje gwarancję uzyskania oszczędności energii (ryzyko jest podzielone między obie strony). Istnieją także umowy, które przewidują całkowitą cesję na firmę ESCO wartości oszczędności z tytułu zmniejszonych kosztów, aż do całkowitej spłaty inwestycji. Coraz popularniejszym rozwiązaniem staje się kontrakt o zarządzanie zużyciem energii, na podstawie którego firma ESCO otrzymuje wynagrodzenie za świadczenie usługi utrzymania i zarządzania daną instalacją bądź obszarem. Model EDC oparty jest o długoterminową umowę gwarantowanych dostaw energii, gdzie dokładnie określa się warunki modernizacji, budowy czy eksploatacji np. źródeł ciepła czy źródeł skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej. U podstaw takiej umowy leży przekonanie, że optymalizacja zużycia energii w dłuższej perspektywie pozwala uzyskać znaczące korzyści ekonomiczne. Zazwyczaj finansowanie, planowanie oraz budowa, a także zarządzani, eksploatacja, zakup paliwa oraz sprzedaż energii leżą po stronie firmy ESCO. Wszystkie te elementy składają się na wysokość wynagrodzenia.

Najnowsze wpisy

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies.

Rozumiem