Dotacje na poprawę efektywności energetycznej i OZE dla budynków wielorodzinnych

Rada Ministrów przyjęła 12 lipca 2022 r. projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych.

Projekt stanowi realizację działań związanych z wdrożeniem Krajowego Planu Odbudowy. Około 4 mld złotych zostanie przeznaczonych na poprawę efektywności energetycznej w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych i na budowę mieszkań dla osób o mniejszych dochodach. Wsparcie finansowe, w zależności od instrumentu, jest przeznaczone dla właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych, tj. wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, gmin, towarzystw budownictwa społecznego i społecznych inicjatyw mieszkaniowych, osób fizycznych, zakładów pracy czy związków wyznaniowych.

Środki finansowe na poprawę warunków życia w istniejącym zasobie mieszkaniowym będą przekazywane w ramach:

> Grantu na pokrycie 50% kosztów instalacji odnawialnego źródła energii (grant OZE) w budynkach wielorodzinnych. Wsparcie dedykowane istniejącym budynkom niezależnie od  ich właścicieli. W przypadku inwestycji towarzystw budownictwa społecznego (TBS) czy społecznych inicjatyw mieszkaniowych (SIM), możliwe będzie uzyskanie grantu OZE również na etapie budowy.

> Wyższej premii i grantu na pokrycie łącznie do 41% kosztów termomodernizacji budynków wielorodzinnych. Dotyczy to wszystkich budynków wielorodzinnych, niezależnie od ich właścicieli.

> Premii i grantów na pokrycie do 90% kosztów remontów zamieszkałych budynków komunalnych pod warunkiem wymiany źródła ciepła na niskoemisyjne lub podłączenia do sieci ciepłowniczej. Dotyczy to budynków mieszkalnych należących do samorządów lub spółek z większościowym udziałem samorządów.

Projekt wprowadza też rozwiązania uzupełniające dotyczące premii termomodernizacyjnej i remontowej tj. zwiększenie premii termomodernizacyjnej z 16% do 26% oraz premii remontowej z 15% do 25%. Premia remontowa będzie mogła być przyznawana na remonty budynków mieszkalnych wielorodzinnych oddanych do użytku co najmniej 40 lat przed dniem złożenia wniosku o przyznanie premii.

Wnioski o przyznanie dofinansowania będzie można składać bezpośrednio do Banku Gospodarstwa Krajowego. Nabór wniosków będzie prowadzony w trybie ciągłym, aż do wyczerpania przewidywanej puli środków.

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies.

Rozumiem